"Az édesanyja volt hibás valószínűleg, ő taníthatta meg, ki tudja, micsoda csalódások hatása alatt, arra a középosztálybeli babonára, hogy az intelligencia érték, és hogy mindenki…

Címkék: szerb antal

Krúdy Gyula: Éji zene

 2009.05.23. 16:00

A kasziroslány után kutatott, akinek a múlt héten házasságot ígért. Ah, most előjött a kedves, cigánypiros zubbonyka volt rajta, és fekete haja féloldalra volt fésülve. Ez a fekete, sűrű, szinte egzotikus hajzat már régen megigézte az öreg hadnagyot. A fehér nyakon gyönge…

Címkék: krúdy gyula

Aranyidő, Levél a szerelemhez

 2009.05.22. 10:00

Ámde a Szerelemnek (és némely makacs férfinak), az a szokása, hogy megáll egy kapunál és azt bámulja, olyan hosszú stációt tart egy állomáson, mintha soha többé nem jönne erre vonat, leül egy karosszékbe és folyton sóhajtozik, mint valami mártír, akivel először esett meg a…

Címkék: krúdy gyula

Bukfenc

 2009.03.29. 00:01

A nagymama napjai meg voltak számlálva, mint tojások a kamrában. Össze volt hajtogatva már az öregasszony, mint egy bírósági kék papiros, amelyben az ítéletet közlik a…

Címkék: krúdy gyula

Véletlen

 2009.03.27. 16:01

- Mégiscsak személyiségnek kellett lennie ennek a de Barrel-nek valamilyen értelemben, legalábbis a szó egy bizonyos értelmében. Aki egy évtized legnagyobb pénzügyi katasztrófáját képes előidézni a gazdasági szférában, az aligha lehet egy abszolút senki.Marlow a fejét rázta.-…

Címkék: conrad joseph

Véletlen

 2009.03.24. 21:20

Olyan gyűlölködő hangon beszélt, hogy azt hittem, így fejezi be mondatát: "...maga hülye!", és talán arra is készült. Ám végül ezzel búcsúzott: "Csöndben csukja be az ajtót maga után!" - Hát csöndben csuktam be, elhihetik. Gyorsan és csöndben. Annak az…

Címkék: conrad joseph

Véletlen

 2009.03.24. 00:00

"Feltétlenül látnom kellett nagynénémet, az egyetlen élő rokonomat, aki haragott tartott volt apámmal, amíg csak élt szegény, valami ostobaság miatt, ami öt szót se érdemelt volna. Őt az illendőség kedvéért látogattam néha; később, amikor meghalt, rám hagyta a…

Címkék: conrad joseph