Naplók

 2009.09.15. 18:01

 A gyerekek olyan részvétlenül ülnek az asztala körül, mint a legyek.(Európa, 2008.)

Címkék: kafka franz

Érik a gyümölcs

 2009.09.01. 21:35

A banknak, a szörnyetegnek folyvást kell a haszon. Nem várhat. Meghalna nélküle. Adót mindig kell fizetni. Ha a szörnyeteg megáll a növésben, meghal. Nem maradhat meg akkorának, amekkora most.(Aranytoll kötetek 2006) 

Címkék: steinbeck john

Száz év magány (IV.)

 2009.04.08. 20:02

A tömeg egy kis tisztásán a gyerek megpillantott egy keresztbefont karú, térden álló nőt, akit rejtélyes módon elkerültek a golyók. Itt tette le Második José Arcadio, ugyanabban a pillanatban véres arccal bukva a földre, mielőtt még az iszonyú tömeg eltiporta volna a kis…

Címkék: garcía márquez gabriel

Száz év magány (III.)

 2009.03.30. 08:00

Újév napjának hajnalán az őrség ifjú kapitánya a szép Remedios közönyétől eszét vesztve, holtan esett össze a lány ablaka alatt.(Magvető)

Címkék: garcía márquez gabriel

Száz év magány (II.)

 2009.03.26. 08:00

A hatalom mámorát az émelygés rohamai követték. Hogy kiűzze magából a hideget, főbe lövette a fiatal tisztet, aki Teofilo Vargas meggyilkolását javasolta. Még ki sem mondta, sőt ki sem gondolta a parancsait, már végre is hajtották őket, és mindig sokkal messzebbre mentek, mint…

Címkék: garcía márquez gabriel

Amikor Nicanor atya egy ízben sakktáblával és egy doboz zsetonnal jelent meg a gesztenyefánál, hogy dámázzanak egyet, José Arcadio Buendía azzal utasította vissza, hogy soha nem volt képes felfogni, mi értelme van a küzdelemnek, ha a két ellenfél tökéletesen egyetért az…

Címkék: garcía márquez gabriel

Franz Kafka - Naplók (III.)

 2009.03.10. 17:55

Testem túl hosszú ahhoz képest, hogy milyen gyenge, a legcsekélyebb zsír sincs rajta, hogy egy kis áldásos meleget fejlesszen, óvná a belső tüzet, semmi zsír, amelyből a szellem a kerek egész ártalma nélkül meríthetne napi szükségletén felüli táplálékot. Hogyan is lökhetne…

Címkék: kafka franz

A pince - III.

 2009.03.04. 17:58

A természet nem ismer értékkülönbségeket. Mindig csak emberek vannak, a maguk gyengeségeivel és a maguk testi és lelki mocskával minden áldott nap. Mindegy, hogy valaki a légkalapácsával, vagy az íróasztalnál vész bele a kétségbeesésbe. Csak a teóriák csorbítják azt, ami oly…

Címkék: bernhard thomas

Franz Kafka - Naplók (II.)

 2009.02.28. 11:36

Ma reggel hosszú idő után megint örömmel képzelem el a szívemben megforgatott kést.Európa, 2008

Címkék: kafka franz

A pince - II.

 2009.02.23. 08:30

Olyan nyelvet beszélek, amelyet csak én értek meg egyedül, senki más, mint ahogy mindenki csak a saját nyelvét érti meg, és aki azt hiszi, megérti, az tökfilkó vagy sarlatán. Ha komolyan beszélek, nem értik meg, de mindenképp félreértik, a színvonalas szellemességhez, úgy…

Címkék: bernhard thomas

Franz Kafka - Naplók

 2009.02.18. 12:15

Egy kerületi kapitányságnak szóló nagyobb jelentés diktálása közben az irodában. A végén lendület helyett megakadtam, és nem telt tőlem más, mint hogy Kaiser gépírókisasszonyra bámuljak, aki szokása szerint nagyon felélénkült, a székét igazgatta, köhögött, az asztalt…

Címkék: kafka franz

A pince - I.

 2009.02.16. 08:00

Az állam, a város és az egyház már rég kudarcot vallott ezekkel az emberekkel, és rég le is mondott róluk. A Scherzhauserfeld-telep lakói réges-rég lemondtak, és nem csak a környezetük, ez a perverz csalás- és ízléstársadalom mondott le róluk, hanem ők maguk is, a…

Címkék: bernhard thomas

A béka

 2009.02.10. 08:00

Béka volt. De milyen béka. Soha ezelőtt nem láttam olyant. Szőrök voltak a testén. A szemeiből zöldes lidércfény világolt. A teste halotti bűzt terjesztett. Undok nagy szájából csak úgy ömlött a rémületes hangok áradata. Mintha valami felsőbb hatalom parancsára végezte volna…

Címkék: csáth géza

Fekete csönd

 2009.02.07. 09:00

Richard mélyen hörgő lélegzettel aludt. Jól tudtam, hogy ha fölébred, megöl mindannyiunkat, hogy rá fog ütni öklével édesapánk szomorú arcára, hogy a hajuknál fogva végigvonszolja kis húgaimat az udvaron.(Csáth Géza: Lidércálmok, Lazi, 2000.) 

Címkék: csáth géza